pkniga4a.jpg

tekstknigi0.jpg

Alho Irja. Kauppinen Anneli. Kayttokielioppi
Teos on Ison suomen kieliopin hengessa kirjoitettu moderni kielitiedon oppikirja. Siina kieliopin eri tasot kuten sanaluokat, muodot ja rakenteet esitetaan yhteydessa puhutun ja kirjoitetun kielen merkityksiin ja kayttotarpeisiin. Kirjassa naytetaan, miten kieliopin kasitteiden avulla voi paasta sisaan kielen monimuotoisuuteen.

Lisaksi suomen kielen erityispiirteita havainnollistetaan vertailemalla niita muiden kielten ominaisuuksiin. Tassa kirjassa kielioppi on ensi sijassa kuvaus kielesta, mutta se nahdaan myos kielenkayton voimavarana. Sovitut kirjoitetun kielen normit esitetaan tiiviisti erikseen, ja kielenkayton normien perusteita havainnollistetaan kayton kautta. Kayttokielioppi on tarkoitettu yliopiston kurssikirjaksi. Se sopii muun muassa opettajiksi opiskeleville, jotka tarvitsevat tietoa kieliopin suhteesta elavaan kielenkayttoon.
Tekija(t): Kauppinen Anneli, Alho Irja
Kustantaja/Valmistaja: Helsinki: SKS v. 2008
237 sivua, Pehmea kansi
ISBN 9789517469685