Ко Дню Алексиса Киви (Продолжение 1)

Опубликовано ahma 27.09.2008

SEITSEMAN VELJESTA  (jatko)

(V.A. Koskenniemi)

Tosin voisi ehka «Nummisuutareita» pitaa virheettomampana taiteellisena kokonaisuutena, mutta aihepiirin laajuudessa ja luovan mielikuvituksen ehtymattomyydessa ja voimassa ei mikaan Kiven muistateoksista kohoa «seitseman veljeksen” rinnalle. Kertomumuksessa Jukolan veljesten vaiheista on Kivi jattanyt monumentaalisimman, taydellisimman ilmauksen jalkiajalle luovasta runoilijavoimasta, joka asettaa hanet tasa-avoisena maailmankirjallisuuden suurten kertojain ja ihmiskuvaajain rinnalle.

Mutta «Seitseman veljesta» olisi tuskin saavuttanut yksistaan luovan taiteilijaneron vapaana sita sijaa, mika silla talla hetkella, lahes kuusi vuosikymmenta ensi ilmesty misensa jalkeen, on lukevan suomalaissen yleison tietoisuudessa, jollei Suomen kansa olisi loytanyt sen ihmiskuvauksessa jotakin omasta erikoislaatuisuudestaan, jotakin sielunsa sisimastatulkittuna. Jo romaanin ulkonainen aihe – veljesten muutto Impivaaran sydanmaille, heidan uutisraivaustyonsa ja heidan kamppailunsa kirjallisen opin ensi vaikeuksien kimpussa – muodostaa edustavan ja havainnollisen luvun isanmaamme asutus- ja kulttuurihistoriaa. Mutta viela laheisemmaksi tekevat suomalaiselle lukijalle taman romaanin ne luonnekuvat, jotka Kivi ihmiskuvauksen taiteilijana antaa veljessarjan j’senist’ ja joissa suomalaisen kansansielun eri puolet ovat saaneet yht’ syv’llisen kuin herk’n ja monivivahteisen ilmauksen. Jokainen heista – ja ehka ennen kaikkea Juhani, Tuomas; Simeoni ja Lauri – on pieni mestariteos syvallisen ja teravan luonnekuvauksen alalla, ihmeteltava yksilollisessa havainnollisuudessaan, varsinkin kun ottaa huomioon, etta jokaisessa ovat myoskin yhteiset heimo- ja veljespiirteet helposti todettavissa. Kuinka vaativan, aarimmaisen varmaa luonnehtimiskykya kysyvan tehtavan onkaan ensimmaisen suomalaisen romaanin tekija itselleen asettanut, lahtiessaan rinnan kuvaamaan veljessarjan seitsemaa yksiloa ja kuinka homerolaisella puolueettomuudella onkaan han tehnyt jokaiselle heista oikeutta! Meidan on vaikea sanoa, kuka veljeksista olisi saanut enemman kuin toiset osakseen tekijan mielikuvituksen rikkauksista ja hanen hymyilevasta myotamielestaan, jollei ehka veles – sarjan vanhin, Juhani, joka eraissa romaanin kohtauksissa on asetettu toisia jonkin verran voimakkaampaan ja monipuolisemaan valaistukseen. Mutta niinpa kasvaakin Juhanista romaanin vaiheista henkilohahmo, joka alkuperaisessa, rehevassa ihimillisyydessaan vie ajatuksen renessanssinerjen Shakespearen ja Cervantesin valtaviin luomiin!

Ahma

(Примечания: встреча Клуба, посвященная Дню Алексиса Киви состоится 11 октября в 15.00

Если Вы хотите принять участие , пожалуйста, зарегистрируйтесь здесь, или  finnishclubru@gmail.com)

Приглашает Институт Финляндии

Опубликовано Надежда 24.09.2008

ИНСТИТУТ ФИНЛЯНДИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
29 СЕНТЯБРЯ 2008 В 18:00
приглашает Вас на
ПРЕЗЕНТАЦИЮ КНИГИ
 
В. И. МУСАЕВА
 
РОССИЯ И ФИНЛЯНДИЯ: МИГРАЦИОННЫЕ КОНТАКТЫ И ПОЛОЖЕНИЕ ДИАСПОР
(КОНЕЦ XIX В. — 1930-Е ГГ.)

 
Автор Вадим Ибрагимович Мусаев, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского Института истории РАН, представит свою книгу.  В исследовании обобщены достижения отечественной и зарубежной историографии, введены в научный оборот не использовавшиеся ранее документальные источники, которые восполняют имеющиеся пробелы в данной теме.
 
Maanantaina 29.9. klo 18.00 Kirjaesittely
 
Historiatieteen tohtori V. Musaev esittelee teoksena Venaja ja Suomi: Muuttoliikekontaktit ja diasporien asema (1800-luvun lopusta 1930-luvulle). 
Tilaisuus on venajankielinen.
 
Добро пожаловать / Tervetuloa!
Вход свободный / Vapaa paasy

Приглашает Институт Финляндии

Опубликовано Надежда 24.09.2008

EUROOPPA PAIVA, AVOIMIEN OVIEN PAIVA INSTITUUTILLA 
 
 Lauantaina 27.9. Euroopan unionin maat esittaytyvat Pietarissa. ”Eurooppa Paiva” on Euroopan komission Venajan edustuston organisoima yhteistyossa eurooppalaisten kulttuuriedustustojen kanssa. Ohjelmassa on myos eurooppalaisia elokuvia Dom Kino – elokuvateatterissa, kilpailu ”Minun Eurooppani”, eurooppalaiset DJ:t soittavat pietarilaisilla klubeilla, nayttelyita eri puolilla kaupunkia, virallinen delegaatioo.. 

Kello 12.00–17.00 Suomen Pietarin instituutissa on avoimet. Talloin esitellaan kansainvalisia vaihto-ohjelmia seka kerrotaan mahdollisuuksista opiskella suomen- ja ruotsinkielta Pietarissa.

27 сентября в субботу в Северной столице пройдёт «День Европы», организованный Представительством Европейской Комиссии в России совместно с Генеральными консульствами и Культурными центрами стран Европейского Союза. Подобное мероприятие пройдет в городе впервые! В рамках празднования  будут проведены показы европейских фильмов в «Доме кино», конкурс «Моя Европа», специальное меню в ресторанах города, выступления европейских ди-джеев в клубах Санкт-Петербурга, и т.д.
Подробная программа мероприятий на http://eur.ru/programm/
 
ИНСТИТУТ ФИНЛЯНДИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
27 СЕНТЯБРЯ 2008
приглашает Вас на
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ИНСТИТУТА
и КОНЦЕРТЫ ФИНСКИХ МУЗЫКАНТОВ

Добро пожаловать! Tervetuloa!

Ко Дню Алексиса Киви

Опубликовано ahma 21.09.2008

10 октября в Финляндии будут отмечать День Алексиса Киви.

Наш клуб любителей финского языка приглашает Вас  11 октября на первую в реале встречу, посвященную этому событию.   О месте и  времени встречи мы объявим дополнительно, а сегодня мы предлагаем Вашему вниманию статью В. А Коскиниеми к роману А.Киви «Seitseman veljesta» !

…Siks, heimos sydamessa Nukkuvainen,
on kirkas tuskas, kirkas koyhyytes.
Sokaisten laskenut sun kulmilles
ei koskaan kruunuansa loiste mainen.
Sun hautas sateilya ihanaa
maa himmenna ei kultatomullansa.
Siks rakkautes luja, koyha kansa
syvimmin omanaan sua rakastaa

(Saima Harmaja. Aleksis Kiven haudalla )
SEITSEMAN VELJESTA

Aleksis Kiven romaani on Suomen kansan suuri kirjallinen rakkaus: ulkopuolella kilpailun, niinkuin vain se olla jonka sydan on valinnut. Meidan tarvitse vain kuvitella, etta tama teos puuttuisi kirjallisuudestamme, ymartaaksemme, miten kiinteat ovat ne siteen, jotka yhdistavat meidat suomalaisen huumoria ja suomalaisen luonnon- ja ihmiskuvauksen mestariluomaan. Moni innostunut ”Seitseman veljeksen” lukija olisi ehka suorastaan halukas sovittamaan tahan ensimmaiseen suomalaiseen romaaniin Omarin uskonkiihkoisen lauseen: polttakaa kaikki muut kirjat, silla niiden arvo ja sisalto on tassa teoksessa!
Mika on antanut kertomukselle Jukolan veljesista taman erikoisasemn vuosikymmenien aikana jo kunniakkaaksi kasvaneessa suomalaisten romaanien sarjassa? Missapiilee sesalainen voima, joka tasta kertomataiteen tuotteesta sateilee ja joka tuntuu sulkevan jokaisen uuden suomalaisen sukupolven lumopiiriinsa? Etsiessamme vastausta kysymyksiimme, koettaessamme selvittaa itsellemme ” Seitseman veljeksen” taiteellisen tehon perussyita ja edellytyksia, joudumme lopulta, milta suunnalta yrittanemmekin probleemiamme lahestyasuunnalta, runoilijaneron arvoituksen, luomistyon ongelmaneteen, jonka mustasukkaisesti vartioi voimansa ja syntynsa viimeisia salaisuuksia.
Mihin vertaisimme sita vaikutusta, jonka Kiven romaani meissa herattaa? Kenties siihen, minka luonto kutsuu meissa esiin, kun annamme sen suuruuden, sen ehdottomuuden, sen arvoituksellisen rikkauden tulla elavaksi mielessamme. Yhta vahan kuin voimme nahda luonnonmahdollisuuksien rajaa tai mitata sen ilmoiden ja muotojen moninaisuutta, yhta vahan aavistamme sen runomaailman viimeista aaria, johon Kiven mielikuvitus vie meidat. Me loydamme siina aino jotakin uutta, se ikaankuin kasvaa meidan silmissamme, se paljastaa katseellemme ennen nakemattonta avaruuksia ja syvyyksia, se on kuin metsa, jonka kiertelevat tiet ja polut jo luulemme tuntevamme, mutta jossa silti yho uudelleen harjilemme eksyksiin. Niinkuin luonnosta loydamme tasta romaanista aarimmaisetkin vastakohdat harmooniseksi kokonaisuudeksi sulautuneita: keveyden ja syvyyden, pehmeyden ja kovuuden, karkean arkipaivaisyyden ja ylevan, ylimaallisen runouden. Samoinkuin luonnossa tuntuu meista kaikki tassa romaanissa itsestaan oikeutetulta, ehdottomalta, sisaisella arvovallaan vakuuttavalta. Impivaaran metsat muuttuvat meidan silmissamme todelliseksi suomalaiseksi salomaiseksi, Jukolan talo muuttuu tutun omaiseksi, rakkaaksi paikallisuudeksi ja sen muistoista olisi siihen erottamattomilla siteillaliitetty- ja veljekset muuttuvat ihmisiksi meidan lihaamme ja vertamme.
Meidan kirjalisuutemme ei voi osoittaa toista selaista runoilijamielikuvituksen ihmetta kuin se on, joka sisaltyy ”Seitseman veljekseen”. Siina ovat loytaneet ilmaisunsa kaikki Kiven rikkaan ja syvallisen runoilijahengen eri puolet, eri ominaisuudet ja vivahdukset ,hanen raikas luonnonrakkautensa, hanen ihmistuntemuksensa, joka tunkee ulkokuoren lapitse syvaan ihmismielen uumeniin ja joka ehdottomalla varmuudella erottaa todelliset moraaliset arvot naennaisista, hanen lempea optimistinen humanisminsa, hanen verraton huumorinsa – koko hanen ”elamantunteensa, hanen vaistomainen viisautensa kukkivat ja kantavat hedelmaa tassa teoksessa.
(V.A. Koskenniemi)

Тerveisin  Ahma

(Примечания: встреча Клуба, посвященная Дню Алексиса Киви состоится 11 октября в 15.00

Если Вы хотите принять участие , пожалуйста, зарегистрируйтесь здесь, или  finnishclubru@gmail.com)

Финский юмор :)))

Опубликовано ahma 06.09.2008

fiy.jpg

Прекрасный финский юмор по поводу санкций ЕС после событий на Кавказе

Женская Десятка в Питере 6 сентября

Опубликовано Надежда 06.09.2008

Институт Финляндии в Санкт-Петербурге открывает осенний сезон!
Мы приглашаем Вас принять участие в Женской Десятке. Мероприятие, в котором женщины смогут  поучавствовать, а мужчины их поддержать.

От нашего клуба любителей финского языка в Женской Десятке примет участие преподаватель финского языка «Северной Гардарики» Ольга Сафронова!!!

ОЛЕЧКА! Мы желаем тебе успеха и попутного ветерка! :))))

«Карелия. Мифы и реальность»

Опубликовано Надежда 06.09.2008

Дорогие друзья!
Санкт-Петербургский государственный Музей-институт семьи Рерихов и авторский коллектив художественно-этнографического проекта «Карелия. Мифы и реальность», приглашает Вас 7 сентября (воскресенье) в 14.00 на открытие художественной выставки «Ленинградцы. Зима 1941-1942» – персональной выставки работ Ленинградского художника, Члена Санкт-Петербургского союза художников Елены Оскаровны Марттила (Финляндия. г. Котка).
7 сентября, в преддверии одного из самых трагичных дней истории нашего города, годовщину начала блокады Ленинграда, в Санкт-Петербургском Музее-институте семьи Рерихов откроется художественная выставка «Ленинградцы. Зима 1941-1942» –персональная выставка работ Ленинградского художника Елены Оскаровны Марттила.
Елена Марттила родилась в Петрограде в 1923 году. В 1934 году участвовала в первом Всероссийском конкурсе юных дарований, и результате чего была принята в школу юных дарований при ленинградской Академии художеств. В 1941 году 20 июня окончила среднюю школу.
Первый день взрослой жизни Елены Марттила пришелся на первый день войны. Не попав на фронт, она поступила в Ленинградское художественное училище имени В.А.Серова. Во время блокады наравне с другими ленинградцами работала сандружинницей, медсестрой в детской больнице и госпитале, помогала эвакуировать детей. При этом она рисовала, чтобы все увиденное, пережитое в то дни, осталось не только в сердце.
На выставке представлены более 30 уникальных графических листов, выполненных художником в блокадном Ленинграде и в послевоенное время.

Адрес музея:
СПб, 18-я линия, д. 1, Музей-институт семьи Рерихов

Стихотворение Саймы Хармая

Опубликовано ahma 06.09.2008

Saima Harmaja

SYYSILTA 

Sade hiljaa ja hereamatta 
yli mantyjen lankeaa.

On ilta. Ja jälleen tummu 
tämä köyhä ja harmaa maa.
 

Ja huoneessa aanettomassa 
minä en voi ymmärtää: 
että kerran keskellä kesää 
elin suurta ja säteilevää, 
 
että jälkani polkenut kerran 
maan lämpimän multaa on, 
missä Tonava verkkaan vyöryy 
läpi kukkivan tasаngon, 
 
ja suojaassa akaasioiden 
on neilikkapuutarha.

Voi miksi en tahtonut silloin 
sinua suudella!
 

30.9.1931


Copyright © 2007 Финский клуб. All rights reserved.